Struktur Organisasi

A. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1.     Profil Pendidik

1.

 

Nama

:

Dra. MURILAH

 

NIP

:

19640807 198803 2 008

 

Tempat/tgl lahir

:

Sukoharjo, 07-08-1964

 

Jenis Kelamin

:

Perempuan

 

Agama

:

Islam

 

Alamat

:

Babadsari, Kutowinangun, Kebumen 54393

 

Mata Pelajaran

:

BK (Bimbingan Konselling)

 

Jabatan

:

Kepala SMP Negeri 1 Alian

         

  2.

 

 

 

 

 

 

 

Nama

:

SUDARNO, S.Pd.

NIP

:

19630603 198301 1 001

Tempat/tgl lahir

:

Karanganyar, 03 Juni 1963

Jenis Kelamin

:

Laki-laki

Agama

:

Islam

Alamat

:

Jatimulyo, Alian, Kebumen

Mata Pelajaran

:

Matematika

Tugas Tambahan

:

Wakil Kepala Sekolah I

3.

 

Nama

:

NENENG ISTIANAH, S. Pd.

 

NIP

:

19790328 200312 2 008

 

Tempat/tgl lahir

:

Kebuman, 28 Maret 1979

 

Jenis Kelamin

:

Perempuan

 

Agama

:

Islam

 

Alamat

:

Tanahsari, Kebumen

 

Mata Pelajaran

:

Matematika

 

Tugas Tambahan

:

Wakil Kepala Sekolah II

         

4.

 

Nama

:

NURUL HARTATI, S.Pd

 

NIP

:

19640502 198601 2 004

 

Tempat/tgl lahir

:

Kebumen, 02 Mei 1964

 

Jenis Kelamin

:

Perempuan

 

Agama

:

Islam

 

Alamat

:

Jatimulyo, Alian, Kebumen

 

Mata Pelajaran

:

BK (Bimbingan Konselling)

 

Tugas Tambahan

:

Standar Isi

         

5.

 

Nama

:

Dra. DASIMAH

 

NIP

:

19660210 200604 2 007

 

Tempat/tgl lahir

:

Cilacap, 10 Februari 1966

 

Jenis Kelamin

:

Perempuan

 

Agama

:

Islam

 

Alamat

:

Kemitir, Kutosari, Kebumen

 

Mata Pelajaran

:

Bahasa Indonesia

 

Tugas Tambahan

:

Standar Proses

         

6.

 

Nama

:

Dra. Hj. PUJI PURWANTI ANGGARSIH

 

NIP

:

19680514 199203 2 006

 

Tempat/tgl lahir

:

Kebumen, 14 Mei 1968

 

Jenis Kelamin

:

Perempuan

 

Agama

:

Islam

 

Alamat

:

Krakal, Alian, Kebumen

 

Mata Pelajaran

:

Bahasa Indonesia

 

Tugas Tambahan

:

Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

         

7.

 

Nama

:

LUTFI AL-KAAF, S.Pd

 

NIP

:

19750422 200901 1 004

 

Tempat/tgl lahir

:

Kebumen, 22 April 1975

 

Jenis Kelamin

:

Laki-laki

 

Agama

:

Islam

 

Alamat

:

Sumberadi, Kebumen

 

Mata Pelajaran

:

Bahasa Inggris

 

Tugas Tambahan

:

Standar Tenaga Pendidik & Kependidikan

8.

 

Nama

:

SRI WAHYUNI, S.Pd.

 

NIP

:

19650907 198902 2 002

 

Tempat/tgl lahir

:

Kebumen, 07 September 1965

 

Jenis Kelamin

:

Perempuan

 

Agama

:

Islam

 

Alamat

:

Kembaran, Kebumen

 

Mata Pelajaran

:

IPS

 

Tugas Tambahan

:

Standar Pembiayaan

         

9.

 

Nama

:

SLAMET HADI, S.Pd

 

NIP

:

19620312 198412 1 006

 

Tempat/tgl lahir

:

Kebumen, 12 Maret 1962

 

Jenis Kelamin

:

Laki-laki

 

Agama

:

Islam

 

Alamat

:

Surotrunan, Alian, Kebumen

 

Mata Pelajaran

:

IPS

 

Tugas Tambahan

:

Standar Pengelolaan

         

10

 

Nama

:

AHMAD KHAMID, S.Ag.

 

NIP

:

19771005 200903 1 004

 

Tempat/tgl lahir

:

Kebumen, 05 Oktober 1977

 

Jenis Kelamin

:

Laki-laki

 

Agama

:

Islam

 

Alamat

:

Gandusari, Kuwarisan, Kebumen

 

Mata Pelajaran

:

Pendidikan Agama Islam

 

Tugas Tambahan

:

Standar Sarana dan Prasarana

         

11

 

Nama

:

NGUSMAN, S. Pd

 

NIP

:

19721020 199903 1 011

 

Tempat/tgl lahir

:

Kebumen, 20 Oktober 1972

 

Jenis Kelamin

:

Laki-laki

 

Agama

:

Islam

 

Alamat

:

Ungaran Kutowinangun Kebumen

 

Mata Pelajaran

:

PKn/PPKn

 

Tugas Tambahan

:

Standar Penilaian

         

12

 

Nama

:

SRIYATUN, S.Pd.

 

NIP

:

19700215 199412 2 002

 

Tempat/tgl lahir

:

Kebumen, 15 Februari 1970

 

Jenis Kelamin

:

Perempuan

 

Agama

:

Islam

 

Alamat

:

Kalirancang, Alian, Kebumen

 

Mata Pelajaran

:

IPS

 

Tugas Tambahan

:

Standar Budaya Sekolah

13

 

Nama

:

Drs. NURWIBOWO

 

NIP

:

19640923 199103 1 008

 

Tempat/tgl lahir

:

Kebumen, 23 September 1964

 

Jenis Kelamin

:

Laki-laki

 

Agama

:

Islam

 

Alamat

:

Karangtanjung, Alian, Kebumen

 

Mata Pelajaran

:

IPA

 

Tugas Tambahan

:

Standar Kesiswaan

         

14

 

Nama

:

AKHMAD ANAS SOBRI, S.Pd.

 

NIP

:

19780918 200801 1 018

 

Tempat/tgl lahir

:

Kebumen, 18 September 1978

 

Jenis Kelamin

:

Laki-laki

 

Agama

:

Islam

 

Alamat

:

Tanuharjo, Alian, Kebumen

 

Mata Pelajaran

:

Penjaskes

 

Tugas Tambahan

:

Standar Kesiswaan

         

15

 

Nama

:

Hj. KHAMIMAH, S.Pd.

 

NIP

:

19700323 199702 2 005

 

Tempat/tgl lahir

:

Kebumen, 23 Maret 1970

 

Jenis Kelamin

:

Perempuan

 

Agama

:

Islam

 

Alamat

:

Bojongsari, Alian, Kebumen

 

Mata Pelajaran

:

IPS

 

Tugas Tambahan

:

Standar Kesiswaan

         

16

 

Nama

:

TRI KOMSIATINI, S.Pd.

 

NIP

:

19741213 200701

 

Tempat/tgl lahir

:

Kebumen, 13 Desember 1974

 

Jenis Kelamin

:

Perempuan

 

Agama

:

Islam

 

Alamat

:

Kalirancang, Alian, Kebumen

 

Mata Pelajaran

:

Bahasa Jawa

 

Tugas Tambahan

:

Standar Kesiswaan

         

17

 

Nama

:

SAPTO BUDI SANTOSO

 

NIP

:

19601230 198303 1 018

 

Tempat/tgl lahir

:

Sukoharjo, 30 Dsember 1960

 

Jenis Kelamin

:

Laki-laki

 

Agama

:

Islam

 

Alamat

:

Tanuharjo, Alian, Kebumen

 

Mata Pelajaran

:

Penjaskes

 

Tugas Tambahan

:

Pembina OSIS dan Ekskul Atletik

18

 

Nama

:

PONIRAN, S.Pd.

 

NIP

:

19600909 198302 1 006

 

Tempat/tgl lahir

:

Purworejo, 09 September 1960

 

Jenis Kelamin

:

Laki-laki

 

Agama

:

Islam

 

Alamat

:

Karangkembang, Alian, Kebumen

 

Mata Pelajaran

:

Bahasa Indonesia

 

Tugas Tambahan

:

Wali Kelas VII G

         

19

 

Nama

:

SUDARMADJI AS, S.Pd.

 

NIP

:

19570717 198301 1 002

 

Tempat/tgl lahir

:

Kebumen, 17 Juni 1957

 

Jenis Kelamin

:

Laki-laki

 

Agama

:

Islam

 

Alamat

:

Kedawung, Pejagoan, Kebumen

 

Mata Pelajaran

:

Matematika

 

Tugas Tambahan

:

Wali Kelas VIII A

         

20

 

Nama

:

ISDIYARTO, S.Pd.

 

NIP

:

19610706 198403 1 008

 

Tempat/tgl lahir

:

Klaten, 06 Juli 1963

 

Jenis Kelamin

:

Laki-laki

 

Agama

:

Islam

 

Alamat

:

Kaliwungu, Klirong, Kebumen

 

Mata Pelajaran

:

BK (Bimbingan Konselling)

 

Tugas Tambahan

:

Pembina Ekskul Karawitan

         

21

 

Nama

:

SUMADI, S.Pd.

 

NIP

:

19631221 198503 1 008

 

Tempat/tgl lahir

:

Klaten, 21 Desember 1963

 

Jenis Kelamin

:

Laki-laki

 

Agama

:

Kristen

 

Alamat

:

Jatimulyo, Alian, Kebumen

 

Mata Pelajaran

:

IPA

 

Tugas Tambahan

:

Pengurus PGRI Ranting SMPN 1 Alian

         

22

 

Nama

:

SOLIHAH, S.Pd.I.

 

NIP

:

19600712 198803 2 002

 

Tempat/tgl lahir

:

Kebumen, 12 Juli 1960

 

Jenis Kelamin

:

Perempuan

 

Agama

:

Islam

 

Alamat

:

Karangtanjung, Alian, Kebumen

 

Mata Pelajaran

:

Pendidikan Agama Islam

 

Tugas Tambahan

:

Pembina Ekskul Rebana

         

23

 

Nama

:

TRI HARYANTO, S.Pd.

 

NIP

:

19581026 198403 1 002

 

Tempat/tgl lahir

:

Yogyakarta, 26 Oktober 1958

 

Jenis Kelamin

:

Laki-laki

 

Agama

:

Islam

 

Alamat

:

Krakal, Alian, Kebumen

 

Mata Pelajaran

:

BK (Bimbingan Konselling)

 

Tugas Tambahan

:

Urusan 5 S

         

23

 

Nama

:

JUMINAH, S.Pd.

 

NIP

:

19650612 199003 2 007

 

Tempat/tgl lahir

:

Klaten, 12 juni 1965

 

Jenis Kelamin

:

Perempuan

 

Agama

:

Islam

 

Alamat

:

Krakal, Alian, Kebumen

 

Mata Pelajaran

:

Matematika

 

Tugas Tambahan

:

Pembina OSN Matematika

         

24

 

Nama

:

SITI PURWANI, S.Pd

 

NIP

:

19670331 199003 2 004

 

Tempat/tgl lahir

:

Kebumen, 31 Maret 1967

 

Jenis Kelamin

:

Perempuan

 

Agama

:

Islam

 

Alamat

:

Krakal, Alian, Kebumen

 

Mata Pelajaran

:

Matematika

 

Tugas Tambahan

:

Pembina OSN Matematika

         

25

 

Nama

:

Dra. SUMINARSIH

 

NIP

:

19630702 199302 2 001

 

Tempat/tgl lahir

:

Sleman, 01 Juli 1963

 

Jenis Kelamin

:

Perempuan

 

Agama

:

Islam

 

Alamat

:

Mengkowo, Kebumen

 

Mata Pelajaran

:

BK (Bimbingan Konselling)

 

Tugas Tambahan

:

Urusan 7K

         

26

 

Nama

:

AGUS RIYANTO, S.Pd.

 

NIP

:

19720814 199802 1 004

 

Tempat/tgl lahir

:

Kebumen, 14 Agustus 1972

 

Jenis Kelamin

:

Laki-laki

 

Agama

:

Protestan

 

Alamat

:

Wotbuwono, Klirong, Kebumen

 

Mata Pelajaran

:

IPA

 

Tugas Tambahan

:

Pengelola Laborat IPA

         

27

 

Nama

:

Dra. SUTARMI, M.Pd

 

NIP

:

19680314 200701 2 006

 

Tempat/tgl lahir

:

Sukoharjo, 14 Maret 1968

 

Jenis Kelamin

:

Perempuan

 

Agama

:

Islam

 

Alamat

:

Jatimulyo, Alian, Kebumen

 

Mata Pelajaran

:

PPKn/PKn

 

Tugas Tambahan

:

Pembina OSIS

         

28

 

Nama

:

WISNU NURCAHYONO, S.Pd.

 

NIP

:

19730211 200604 1 005

 

Tempat/tgl lahir

:

Kebumen, 11 Februari 1973

 

Jenis Kelamin

:

Laki-laki

 

Agama

:

Islam

 

Alamat

:

Griya Wahyu Permai, Pejagoan, Kebumen

 

Mata Pelajaran

:

IPA

 

Tugas Tambahan

:

Pembina OSN IPA

         

29

 

Nama

:

RESTU NURWIATI, S.Pd.

 

NIP

:

19790805 200801 2 029

 

Tempat/tgl lahir

:

Kebumen, 05 Agustus 1979

 

Jenis Kelamin

:

Perempuan

 

Agama

:

Islam

 

Alamat

:

Bojongsari, Alian, Kebumen

 

Mata Pelajaran

:

Bahasa Indonesia

 

Tugas Tambahan

:

Pembina OSIS dan Pramuka

         

30

 

Nama

:

SURYANI BINAWATI, S.Pd.

 

NIP

:

19801109 200801 2 022

 

Tempat/tgl lahir

:

Kebumen, 09 Nopember 1980

 

Jenis Kelamin

:

Perempuan

 

Agama

:

Islam

 

Alamat

:

Podoluhur, Klirong, Kebumen

 

Mata Pelajaran

:

Bahasa Inggris

 

Tugas Tambahan

:

Pembina Ekskul English Conversation

         

31

 

Nama

:

CATUR PAMUJI, S.Pd.

 

NIP

:

19840927 200903 1 003

 

Tempat/tgl lahir

:

Banjarnegara, 27 September 1984

 

Jenis Kelamin

:

Laki-laki

 

Agama

:

Islam

 

Alamat

:

Kutosari, Kebumen

 

Mata Pelajaran

:

Seni Budaya dan Keterampilan

 

Tugas Tambahan

:

Pembina Ekskul Musik

         

32

 

Nama

:

SARWOKO WERDHINI, S.Pd.

 

NUPTK

:

'3559752655200003

 

Tempat/tgl lahir

:

Kebumen, 27 Desember 1974

 

Jenis Kelamin

:

Laki-laki

 

Agama

:

Islam

 

Alamat

:

Jatimulyo 01/05, Alian, Kebumen

 

Mata Pelajaran

:

Bahasa Jawa

 

Tugas Tambahan

:

Pengelola UKS

         

33

 

Nama

:

ARIF RAHMAN, S.Psi

 

NUPTK

:

5242 7606 6111 0033

 

Tempat/tgl lahir

:

Kebumen, 10 September 1982

 

Jenis Kelamin

:

Laki-laki

 

Agama

:

Islam

 

Alamat

:

Bojongsari 02/04 Alian, Kebumen

 

Mata Pelajaran

:

BK (Bimbingan Konselling)

 

Tugas Tambahan

:

Operator Sekolah dan Ekskul Marc. Band

         

34

 

Nama

:

AMBAR WULANDARI, S.Pd

 

NUPTK

:

7554 7656 6621 0102

 

Tempat/tgl lahir

:

Purworejo, 22 Februari 1987

 

Jenis Kelamin

:

Perempuan

 

Agama

:

Islam

 

Alamat

:

Semawung Daleman 01/07 Kutoarjo Purworejo

 

Mata Pelajaran

:

Bahasa Inggris

 

Tugas Tambahan

:

Pembina Ekskul English Conversation

         

35

 

Nama

:

YULI SETYORINI, S.Pd

 

NUPTK

:

 

 

Tempat/tgl lahir

:

Purworejo, 27 Juli 1988

 

Jenis Kelamin

:

Perempuan

 

Agama

:

Islam

 

Alamat

:

Sawangan, Alian